Hærvejsbroen i Viborg bryder med principperne

24. marts 2019 - Pressemeddelelse

Hovedformålet med nyopførte Hærvejsbroen er at nedbryde barrieren mellem Viborgs nye store byudviklingsområde (Viborg Baneby) og midtbyen. For at løfte den opgave har det været afgørende at tænke innovativt og se bort fra gængse brokonstruktioner.

Hærvejsbroen, der stod færdig den 28. januar 2019, er en splinterny forbindelse over jernbaneterrænet, som nedbryder den mangeårige ’kløft’ mellem Viborg Baneby og midtbyen. Broen er derfor en vigtig milepæl i byudviklingsprojektet Viborg Baneby, hvor et tidligere industriområde skal transformeres til en dynamisk og mangfoldig bydel, midt i Viborg.

Landskabsarkitekt bag broen, Møller & Grønborg A/S, har ønsket at understøtte det innovative byudviklingsprojekt med en lige så innovativ bro. En bro, der ikke bygger på en klassisk betonstøttemur, men på naturmaterialer, der giver et råt, moderne og levende udtryk.

Det betyder, at Hærvejsbroen adskiller sig fra almindelige broer ved at integrere træer, plantebede, bænke, varierende niveauer og forskellige typer belægning – alt sammen på en støttemur af armeret jord og granitskaller.

Særlig støttemur realiserede Hærvejsbroen

Entreprenør bag broen er Skive Anlæg & Entreprenør A/S. Projektleder Karsten Nielsen lægger vægt på, at firmaet valgte at gå ind i projektet, fordi de så Hærvejsbroen som en spændende udfordring, som krævede en specialløsning for at kunne realiseres. Derfor valgte entreprenørfirmaet at inddrage en særlig type støttemur, som er udviklet af underleverandøren Byggros.

For at realisere det rå og naturlige look kunne broen ikke bygges på en almindelig støttemur, hvor der blot er stablet en masse betonsten oven på hinanden. Vi har derfor projekteret med Byggros’ særlige type støttemur: en Vector Wall-terrænmur, der er opbygget i armeret jord. Det har givet os mulighed for at bygge støttemuren op af naturmaterialer.

Karsten Nielsen forklarer, at det bl.a. er granitskaller, den 4,2 meter høje støttemur består af:

Den udvendige facade består af et galvaniseret stålnet, hvor knust granit er placeret på bagsiden. Det har været afgørende for at skabe det anderledes og rustikke look, som har været Møller & Grønborgs mål med broen.

Broen afspejler byrummets dynamik

Anders Kjeld, Byggros’ adm. direktør, lægger vægt på, at Vector Wall-støttemuren er en oplagt løsning til netop Hærvejsbroen:

Hvis man skal nævne én ting, der kendetegner Vector Wall-støttemure, er det deres unikke evne til at kunne integreres i landskabet grundet brugen af naturmaterialer. Det rustikke, moderne og naturtro look, vi på den måde opnår, går særdeles godt i spænd med Hærvejsbroen: et bindeled mellem et ældre område, Viborg midtby, og Viborg Baneby – et splinternyt moderne byudviklingsområde.

Anders Kjeld påpeger desuden, at Vector Wall er en dynamisk og innovativ løsning, der understøtter Viborg Baneby som en bydel i konstant udvikling:

Støttemuren består af en gabionsvæg, dvs. et stålnet, der holder på en masse granitsten. Det smarte ved løsningen er, at gabionsvæggens stabilitet sikres med hjælp fra vandrette lag af geonet, som dimensioneres for 120 år levetid. Broen er i sig selv er en dynamisk og innovativ størrelse, som på fin symbolsk vis afspejler den innovation og udvikling, Viborg Baneby skal rumme.

Faktaboks:

Aktører bag Hærvejsbroen

  • Møller & Grønborg A/S har stået for landskabsudformningen.
  • Skive Anlæg & Entreprenør A/S har stået for anlægsarbejdet og opbygningen af rampen for hovedentreprenør Kaj Bech A/S.
  • Byggros A/S har for Skive Anlæg og Entreprenører A/S leveret tekniske design og tilhørende materialer til opbygningen.
  • Cubo Arkitekter A/S har været totalrådgiver på projektet med ISC Rådgivende Ingeniører A/S som ingeniør og med Rambøll A/S som tilsynsførende.

Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

Billede 1: Hærvejsbroen i Viborg med dens 4,2 meter høje støttemur bestående af granitskaller bag galvaniseret stålnet.Billede 1: Hærvejsbroen i Viborg med dens 4,2 meter høje støttemur bestående af granitskaller bag galvaniseret stålnet.

Billede 3: Hærvejsbroen i Viborg med dens 4,2 meter høje støttemur bestående af granitskaller bag galvaniseret stålnet.Billede 2: Hærvejsbroen i Viborg med dens 4,2 meter høje støttemur bestående af granitskaller bag galvaniseret stålnet.

Billede 4: Hærvejsbroen i Viborg med dens 4,2 meter høje støttemur bestående af granitskaller bag galvaniseret stålnet.Billede 3: Hærvejsbroen i Viborg med dens 4,2 meter høje støttemur bestående af granitskaller bag galvaniseret stålnet.