Udlægning af HaTelit® asfaltarmering

27. januar 2023 - BG Byggros

HateLit Asfaltarmering er en effektiv løsning til stærkere asfalt, bestående af et bitumen-coated armeringsnet og et polypropylen geotekstil. Når du anvender HateLit ved anlæggelsen af nyt asfalt i forbindelse med renovering af ældre vej og p-pladser, mindsker du risikoen for dannelse af revner betragteligt.

Sådan udlægges HaTelit® asfaltarmering

Til udlægning af armeringsnettet kan benytter du en manuel eller maskinel udlægningsanordning

1. Transport og opbevaring

HaTelit® asfaltarmering leveres i ruller og er indpakket i pp folie. Rullerne skal opbevares et rent, plant og tørt sted og må ikke stables mere end max. 3 ruller i højden. Rullerne skal ligge parallelt og ikke på kryds af hinanden for at undgå beskadigelser.

2. Forberedelse af overflade

HaTelit® asfaltarmeringsnet skal altid installeres mellem to bitumenholdige lag. En ikke bitumenholdig overflade skal derfor først dækkes og reguleres med et bitumenholdigt lag. Revner og huller op til 3 mm behøver ikke at blive udbedret, men revner og huller større end 3 mm lukkes med bitumen efter oprensning.

Den forberedte overflade sprøjtes med 0,4 kg/m² bitumen. Ved anvendelse af emulsion korrigeres mængden. Ved brug af 50% emulsion udsprøjtes således 0,8 kg/m² og så fremdeles. Ved meget ru eller hullede overflader forøges bitumenmængden til typisk 0,5-0,6 kg/m². Ved brug af emulsion bør udrulning af Hatelit først ske, når emulsionen har skiftet farve fra brun til sort.

HateLit Asfaltarmering

3. Installation af HaTelit®

HaTelit® udlægges på det forberedte areal enten manuelt ved mindre ruller eller maskinelt ved større ruller. Et stålrør stikkes gennem rullen, og der trækkes i kæder, der er fastgjort i hver ende af røret. Ved maskinel udrulning kan der være behov for at fastgøre kanten evt. med søm og 30 mm spændeskiver. Sømmene sættes ca. 20 cm fra kanten og pr. 50 cm. Herefter kan udrulles i længderetningen.

I længderetningen skal overlap være 25 cm, og overlap mellem baner skal være 15 cm. Overlap sprøjtes med ca. 0,15 kg/m² bitumen emulsion. Kurveforløb udlægges, så den følger forløbet ved at fastgøre nettet til underlaget med søm og 30 mm spændeskiver. Er dette ikke muligt, må mindre stykker tilpasses og udlægges med overlap. Ved kanter, riste eller andet tilskæres Hatelit® C med en kniv. Ligeledes kan bredder og længder tilpasses.

Lastvogne og udlægningsudstyr kan køre direkte på asfaltarmeringen, uden at denne klæber til hjulene, og uden at der dannes bølger i armeringen. Lastbiler må dog ikke passere over en frisklagt klæbrig flade af emulsion eller lignende i forbindelse med indkørsel til arealer, hvor der er udlagt HaTelit® C asfaltarmering. Normal trafik på asfaltarmeringen før udlægning af slidlag bør undgås.

4. Udlægning af slidlag ​

Udlægning af slidlag foretages tilsvarende som ved uarmerede befæstelser. Dog skal der udlægges mindst 40 mm slidlag over asfaltarmeringen. Folder og vridninger i asfaltarmeringen må ikke forekomme, og arbejdskøretøjer bør undgå kraftige opbremsninger, manøvre m.v.