Green Sponge Buildings in Scandinavia - Forskningsprojekt

22. november 2023 - Stine Poulsen


I dette Interreg-ØKS EU-finansierede forskningsprojekt søger vi at afdække, hvordan planter og grønne vægge kan bidrage til at løse udfordringerne skabt af den øgede nedbør i bymiljøet.

Hvordan kan vi anvende grønne vægge i fremtidens bæredygtige byggeri?

Projektet fokuserer på følgende parametre:

  • Isolering
  • Regnvandsopsamling
  • Rensning af vand

Klimaforandring kræver Nytænkning
Verden står over for betydelige udfordringer i forbindelse med klimaforandringerne. Allerede nu ser vi, hvordan ekstreme vejrfænomener medfører humanitære katastrofer. I Skandinavien betyder de ændrede klimaforhold, at forskellene mellem sommer og vinter bliver større. Vi forventer mere våde vintre og tørre somre med hyppigere og kraftigere nedbørshændelser. Alt dette lægger pres på vores samfund, både økonomisk og sundhedsmæssigt. Med dette forskningsprojekt søger vi nogle af de svar, vi skal bruge for at udvikle byggeriet, så byggerier i sig selv i højere grad bliver en aktiv klimatilpasningsløsning i fremtiden.

BG Byggros grøn væg

Et presset klima kræver at vi skubber på for et mere grønt byggeri
Vi tester, hvordan planters brede potentiale bedst kan udnyttes i fremtidens byggeri. Vi undersøger, hvordan grønne vægge kan bidrage til at tackle udfordringerne afledt af den øgede nedbørsmængde i bymiljøet. Projektet Green Sponge Buildings in Scandinavia modtager støtte fra Interreg ØKS (www.interreg-oks.eu.dk).

Forprojekt afdækker Potentialet i Vertikale Haver
Projektet Green Sponge Buildings in Scandinavia vil bidrage til klimatilpasningen ved at undersøge, om bygninger kan spille en rolle som en del af løsningen i skandinaviske byer. Vertikale haver, altså ydervægge dækket af vegetation, har potentiale til at opsamle og forsinke nedsivningen af regnvand, hvilket kan mindske belastningen på kloaksystemet og dermed reducere sundhedsrisici.

Projektet har gennemført et forprojekt med medfinansiering fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Dette forprojekt afdækkede et uudnyttet potentiale og mangel på viden om vertikale haver i modsætning til grønne tage, som har været godt dokumenteret. En fordel ved vertikale haver er ifølge projektet, at de egner sig til både eksisterende bygninger og nybyggeri.

Byggros Interreg projekt

Mål og Aktiviteter for Projektet
Slutteligt vil resultaterne af de ovenstående aktiviteter sammenholdes, beskrives og illustreres i et beslutningsværktøj. Dette værktøj skal hjælpe beslutningstagerne med at træffe veldokumenterede valg omkring, hvilken type grøn væg og konstruktionsopbygning, der egner sig til en given bygning samt hvilket potentiale, både i forhold til vandlagring, forsinkelse af nedsivning, isoleringsegenskaber og merværdi, der er i netop denne løsning.

"Green Sponge Buildings in Scandinavia" er et samarbejde mellem partnere fra Danmark, Sverige og Norge. 

Samarbejdspartnere 

  • VIA University College (Leder)
  • Henning Larsen Architects (Projektpartner)
  • Scandinavian Green Roof Institute AB (Projektpartner)
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (Projektpartner)
  • Høgskolen i Østfold (Projektpartner)
  • Swedish University of Agricultural Sciences (Projektpartner)

BG Byggros grøn væg