Grønt tag fuldender Svanemærket børneinstitution

2. oktober 2018 - Pressemeddelelse

I Gladsaxe Kommune er bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål på dagsordenen. Kommunen har fået sin første Svanemærkede børneinstitution, hvor et grønt tag er med til at klimasikre og forsinke de stigende mængder regnvand.

Det regner i gennemsnit hver tredje dag i Danmark, viser tal fra DMI. Og når himlen åbner sine sluser, går det nogle gange ganske heftigt for sig. Det var tydeligt så sent som i august, hvor vi fik besøg af en lang række skybrud.

De store mænger regnvand stiller krav til vores kloaknet, som skal på overarbejde. For at forhindre overfyldte kloakker arbejder man flere steder på at skybrudssikre og installere løsninger, som aflaster kloakkerne. Et af de steder er Gladsaxe Kommune:

- Vi arbejder med en masse projekter inden for håndtering af regnvand. Vi vil dog gerne tage skridtet ekstra og være forrest, når det kommer til klimatilpasning og bæredygtighed, fortæller Daniel Pedersen, projektleder hos Gladsaxe Kommune.

Som en del af kommunens fokus på bæredygtig udvikling byggede man tidligere på året Gladsaxes første Svanemærkede børneinstitution: Elverdammen. Den er mere miljøvenlig end traditionelt byggeri og udmærker sig bl.a. ved, at der slet ikke anvendes PVC, ligesom der er høje krav til bl.a. energiforbrug, affaldshåndtering, ventilation, akustik og dagslys.

Når regnen regner oppe på taget

Der er også blevet stillet krav til børneinstitutionens regnvandshåndtering – bl.a. et tag, som forsinker vandet mere end et traditionelt, grønt tag. Daniel Pedersen fortæller:

- Vi har valgt at få installeret et grønt tag fra Byggros med fokus på at håndtere større regnhændelser på taget. Taget opmagasinerer mere end en 10 års regn og forsinker vandet, som langsomt ledes til kloakken, hvis det ikke er fordampet. Samtidig bidrager det til et bedre mikroklima og en bedre biodiversitet. Vi er glade for løsningen og har planer om at beklæde en anden institution med taget næste år.

Det grønne tag fra Byggros består af DiaFlow-moduler, som giver en afløbskoefficient på optil 0,07 svarende til en 93 % vandtilbageholdelse på taget ved en 10 års regn. Derudover er taget bygget op af BGreen-it sedumbakker, som indeholder 5-9 sedumarter, der øger biodiversiteten. Gladsaxe Kommune vil arbejde for at øge biodiversiteten yderligere på de fremtidige tage.

Et tag med mange fordele

Ud over at have en stor betydning for regnvandsforsinkelsen har taget også en betydelig isolerende effekt på bygningen. Det gælder både vinter og sommer. Derudover forlænger taget tagpappens levetid markant.

- Grønne tage kaster en lang række fordele af sig. Der er ingen tvivl om, at de gavner klimatilpasningen og giver merværdi i den grønne omstilling. Regnvandet skal håndteres dér, hvor det lander. Derfor anbefaler vi de grønne tage – og vægge for den sags skyld – til landets kommuner, fortæller Kristoffer Ulbak, sektionsleder hos Teknologisk Institut, som har hjulpet Byggros med at udvikle løsningen gennem tests og dokumentation.

Teknologisk Institut skal snart i gang med at udføre en lang række tests på det grønne tag ved Elverdammen. Det samme skal de på Søvej i Bagsværd, hvor en privat kunde har valgt Byggros’ grønne tag til sit hjem:

- Next step er at sætte gang i en masse målinger, som skal køre i et års tid. Det giver Gladsaxe Kommune et nøjagtigt billede af, hvor effektivt taget er, afslutter Kristoffer Ulbak.

Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

 

Billede 2: Det grønne tag på børneinstitutionen Elverdammen.Billede 1: Det grønne tag på børneinstitutionen Elverdammen.

Billede 3: Close-up af sedumarterne. Billede 2: Close-up af sedumarterne.