Fugt i bygninger fejlbehandles desværre ofte

27. januar 2023 - MIKAEL ØSTERGAARD HANSEN Direktør og Bygningsingeniør i ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s

Anvendelse af forkerte materialer, eller håndværkere uden den rette viden, giver gode betingelser for skimmel- og svampeangreb.

Vi kommer til stadighed ud for, at problemer med fugt i bygninger håndteres forkert eller utilstrækkeligt, og det med såvel økonomiske som helbredsmæssige konsekvenser for beboere og andre brugere af bygningerne.

Ofte støder vi på bygningsejere der har fået lagt et dyrt omfangsdræn, uden at det har haft den ønskede effekt, idet omfangsdræn kun fjerner frit vand, men ikke den fugt der kapillært suges op og ind i f.eks. kældervægge og fører til fugtproblemer.

Bygningsejere gør desuden deres kældre "vedligeholdelsesfrie” ved at overfladebehandle væggene med væv og diffusionsåben plastmaling.
Problemet er bare, at dersom fugttilgangen i kældervæggene er større end den fugt, der kan frigives fra den plastmalede overflade, sker der en fugtophobning i væggen, som over tid fører til skimmelsvampevækst i pudslaget bag plastmalingen.

I ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik ser vi desværre hyppigt sådanne problemer i bygninger fra før 1980-erne.

En professionel fugtteknisk undersøgelse sikrer den rette løsning

Vores anbefaling er at få foretaget en korrekt professionel fugtteknisk undersøgelse, før der tages en beslutning om hvilken løsning, der er den optimale til at fjerne og udbedre fugtproblemer samt hvilken overfladebehandling af kældervæggen, der giver de bedste resultater fremadrettet.

En fugtteknisk undersøgelse kan ofte udføres på 1 - 2 timer i et parcelhus. På baggrund af undersøgelsen kan der udarbejdes et renoverings- eller vedligeholdelsesprojekt. Her tages der stilling til, om der skal etableres omfangsdræn, om eksisterende puds skal fjernes fra væggene og i givet fald i hvilket omfang samt hvilke pudstyper og overfladebehandlinger der skal anvendes.

Hvor der er kolde vægge med fugtproblemer, har afhjælpningen ofte været at opsætte en forsatsvæg og isolere væggen med 50 - 100 mm isolering. Mange steder er der ikke monteret en dampspærre i disse vægge, hvilket har ført til skjult skimmelvækst.

Hos ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s vurderer vi, at 70 - 80 procent af fugtproblemer i kældre kan løses med ventilation og anvendelsen af diffusionsåbne og uorganiske materialer som naturlig hydraulisk kalkmørtel, silikatmaling og kalkmaling.

I kældre, der benyttes som opholdsrum, anbefaler vi, at der i stedet for de ovennævnte traditionelle løsninger, fuldklæbes en indeklimaplade af kalciumsilikat som pudses med diffusionsåbne materialer og overfladebehandles med egnet diffusionsåben maling.

Dette tiltag er effektivt i kældre, men kan også med stor succes benyttes i boligens øvrige beboelsesrum.