Hvad er mørtel?

27. januar 2023 - Karen Sofie Teglgaard Andersen

Mørtel er helt basalt en blanding af uorganiske bindemidler som f.eks. kalk eller cement og et tilslagsmateriale, typisk sand eller vand.

Kalkmørtel, cementmørtel og kc-mørtel - mørtel med forskellige egenskaber

Mørtel anvendes som bindemiddel i forskellige murede konstruktioner til at sammenbinde murstenene. Men mørtel kan også anvendes i forbindelse med fliseopsætninger og fliselægninger samt som pudsemateriale og fugemateriale.

Der findes en række forskellige typer af mørtel, men de mest benyttede er kalkmørtel, cementmørtel og blandingsproduktet kalkcementmørtel – den såkaldte KC-mørtel.

Der findes forskellige mørtler til forskellige formål. Her gennemgår vi de forskellige typer.

Hvad er kalkmørtel?

Kalkmørtel er mørtel, der er fremstillet af kalk, sand og vand.

Kalkmørtel har en lang række gode egenskaber, hvor især kalkmørtlens gode vedhæftningsevner, elasticitet, dampdiffusion og store porøsitet bidrager positivt til bl.a. fugtregulering. Kalkmørtel hærder temmelig langsomt i forhold til de andre mørteltyper, og mørtlen begynder hærdningsprocessen, når kalken kommer i forbindelse med luft.

Naturmaterialer medvirker til bedre indeklima og større komfort

Når du benytter kalkmørtel i forbindelse med indendørs restaurering, bidrager kalkmørtlen til et bedre indeklima og større komfort i boligen. Undersøgelser viser, at naturmaterialer som kalkmørtel er det sundeste og mest naturlige materialevalg til restaurering af ældre bygninger og ikke mindst bevaringsværdigt og historisk byggeri.

To typer kalk giver dobbelt op på de gode egenskaber

Overordnet skelner man mellem to typer kalk, den lufthærdende kalk (f.eks hydratkalk og kulekalk), som hærder med CO2, og den hydrauliske kalk, som hærder med vand. Naturlig hydraulisk kalkmørtel (NHL), indeholder begge typer kalk og hærder derfor både med luft og vand. På den måde kombineres begge kalktypers gode egenskaber mht. vedhæftning, fugttransport og elasticitet.

Hos Byggros får du rene naturlige kalkmørtler

Vi tilbyder en række rene og naturlige hydrauliske kalkmørtler fra Scankalk. Kalkmørtlernes sammensætning er helt unik, da kalken brugt til mørtlen har en uovertruffen kvalitet og renhed. Det færdige kalkprodukt består derfor af et helt ensartet lag af kalksten, som ikke indeholder tilsætningsstoffer af nogen art. NHL kalkmørtel fra Scankalk er således et rent naturprodukt, hvor der ikke er tilsat f.eks. cement, gips eller flyveaske.

Millioner af tons kalkmørtel bliver hvert år brugt med succes over hele verden og under meget varierede klimatiske forhold.

Hvad er cementmørtel?

Cementmørtel består af cement der blandes med grus eller sand, og mørtlen benytter cement som det eneste bindemiddel.

Cementmørtel er en meget stærk og tæt, men ikke særlig elastisk, mørtel. Mørtlen har en høj styrke sammenlignet med andre mørtler, og benyttes typisk i forbindelse med almindelige mure- og pudsearbejder i nyere huse, der er bygget efter 1960.

Cementmørtels helt store fordel er dens hurtigt voksende, meget store, styrke. Dog skal man være opmærksom på, at cementmørtel begynder at hærde, allerede når cementen kommer i kontakt med vand. Der er desuden et kraftigt svind under hærdningen.

Hvad er KC-mørtel?

Kalkcementmørtel er karakteriseret ved både at have kalk og cement som bindemiddel. Under hærdningsprocessen foregår der to forskellige processer samtidigt, og de to bindemidler fremhæver de mørtelegenskaber, som er karakteristiske for hvert af bindemidlerne.