Grøn park over byen udnytter regnvandet og giver ly til dyreliv

31. januar 2023 - Karen Sofie Teglgaard Andersen

Oppe over tagene på Kalvebod Brygge breder der sig et grønt og frodigt bælte, som populært kaldes ”det grønne strøg”. Det strækker sig fra SEB Banks hovedkvarter og er planlagt til at slutte ved de kommende ungdomsboliger ved Otto Busses Vej. 1,2 kilometer grøn natur over Vesterbro. 

Debatindlæg: Det gode vækstmedie med bæreevne - hvordan kan vi opnå det?

31. januar 2023 - Kamilla Aggerlund, Landskabsarkitekt MDL, Byggros og Søren Storm, Markedschef, Byggros

Når vi skal skabe vores grønne områder i byen, kæmper vi fortsat med at finde hoved og hale i hvilke vækstmedier, der er de optimale. Ofte har vi, pga. det urbane miljø, behov for mere end et godt vækstmedie, idet vi har brug for et vækstmedie med en bæreevne, som kan bygges ind under belægninger. 

Debatindlæg: Byjord som vækstmedie udfordrer os til tværfaglighed

31. januar 2023 - Søren Storm, projektchef, og Peter Randrup, geotekniker BG Byggros

Samfundet afser flere og flere ressourcer til at få naturen tilbage til byerne. Men som mange også ved, er det ikke gjort med blot at grave et hul, plante et træ, og så ellers lade tingene gå deres naturlige gang. For bymiljøet stiller fundamentalt andre krav end det åbne landskab til den jord (eller det vækstmedie), som træer og planter skal vokse i, hvis det skal lykkes.

Præfabrikerede løsninger forkorter byggetiden i drivvåde Danmark

5. februar 2018 - Pressemeddelelse

Tid er en dyrebar størrelse i byggebranchen. Derfor har virksomheden Millag udviklet et præfabrikeret opstuvningsmagasin til håndtering af regnvand. Det sparer tid og ressourcer på byggepladserne, som skal tage højde for store mængder regnvand.

Regnvand bliver en bæredygtig ressource på Frederiksberg

5. marts 2019 - Pressemeddelelse

Frederiksberg Kommune er med blandt eliten, når det handler om innovative og bæredygtige løsninger til byrummet.

Debatindlæg: Faskiner og forurening

29. maj 2019 - Anders Kjeld, adm. direktør i Byggros Holding

Hvordan undgår vi at give problemerne videre til næste generation?

Furesø Kommune tager innovativt spadestik i håndteringen af regnvand

6. marts 2020 - Pressemeddelelse

Nedbøren falder som aldrig før, og derfor har Furesø Kommune taget nye og innovative midler i brug.

Præfabrikerede vejbede gør det nemt at håndtere regnvandet

31. januar 2023 - BG Byggros

Når himlen åbner sig i et gevaldigt regnskyl, kan det være svært for kloakkerne at følge med. Det leder til oversvømmede kældre, forurening af gader og stræder og er til generel gene for trafikken. Derfor må vi finde på nye og bedre måder at håndtere vandet.

Brønshøj skole garderer sig mod fremtidens øgede nedbørsmængder!

30. januar 2023 - BG Byggros

På Brønshøj skole har byggefirmaet Vesti Olsen & Hansen A/S lavet en gennemgribende renovering og udvidelse af skolens bygninger.