Grøn park over byen udnytter regnvandet og giver ly til dyreliv

31. januar 2023 - Karen Sofie Teglgaard Andersen

Oppe over tagene på Kalvebod Brygge breder der sig et grønt og frodigt bælte, som populært kaldes ”det grønne strøg”. Det strækker sig fra SEB Banks hovedkvarter og er planlagt til at slutte ved de kommende ungdomsboliger ved Otto Busses Vej. 1,2 kilometer grøn natur over Vesterbro. 

Midt i alt det grønne ligger CABINN Hotel under en stor taghave bygget op af BG Byggros’ BGreen-it taghavesystem. 

Taghaven gemmer på både lund, eng og læhegn af hjemmehørende planter

Det nyopførte CABINN Hotel tager del i det grønne strøg over Vesterbro i København med en intensiv taghave fra BG Byggros.

Taghaven på CABINN Hotel er opdelt i flere forskellige områder. Der er et engområde med forskellige græsser samt forskellige buske og træer, som også fungerer som et naturligt læhegn og beskyttelse og føde til insekter og vilde fugle. Beplantningen består af hjemmehørende arter, da målet er at skabe en grøn oase, samtidig med at haven fremmer biodiversiteten og de danske arter af insekter og småfugle. 

Plantedesignet i parken er opbygget efter et ønske om at parken skal være alsidig og minde så meget om den vilde danske natur som muligt. 

Taghave over København

Udnytter regnvandet før det løber til kloakken 

En taghave som den på CABINN Hotel er bygget op over et vækstmedie, der er særligt fremstillet til at tilføre næring og optage store mængder vand og ilt.  

Kombinationen af det anvendte vækstmedie og plastbakkerne med indbygget vandreservoir betyder, at denne taghave kan optage og tilbageholde op mod 140 liter regnvand pr. m2. 

Selv under kraftige regnskyl vil taghaven tilbageholde og forsinke de store mængder regnvand, hvilket betyder, at der kan gå relativt lang tid, fra regnvandet rammer jorden og til det overskydende vand rammer kloakken. Dette er med til at lette presset på områdets kloakering betragteligt, hvilket mindsker risikoen for oversvømmelser.  

Genbrugsmaterialer får nyt liv – planteliv 

BGreen-it grønne tagsystemer består af flere genbrugsmaterialer. Selve dræn- og reservoirbakker er fremstillet af 100% genanvendeligt “high-impact” polystyren (HIPS), som kan genanvendes igen og igen. Vækstmediet er baseret på genbrugstegl, knust lecasten, sand og kompost. Alt sammen produceret lokalt for BG Byggros, for at nedbringe både transporttid og miljøbelastning.  

Både knust leca og genbrugstegl er optimalt til at optage og tilbageholde vand og ved at genbruge materialerne i jordsubstrater til grønne tage opstår der nærmest en naturlig cyklus, hvor gamle nedbrudte bygninger får nyt liv i nyt byggeri.