Regnvand bliver en bæredygtig ressource på Frederiksberg

5. marts 2019 - Pressemeddelelse

Frederiksberg Kommune er med blandt eliten, når det handler om innovative og bæredygtige løsninger til byrummet.

Kommunens seneste skud på stammen er magasiner, som skal indfange og udlede de stigende mængder regnvand. De vigtige dråber bliver brugt til byens tørstige træer, som skal skabe grønne områder og øget biodiversitet. Samtidig belaster det ikke kloaknettet. En win-win-situation af dimensioner.

Enorme regnmængder er noget, vi danskere hellere må vænne os til

Den globale opvarmning fører nemlig til stadigt stigende nedbørsmængder i Danmark – både med hensyn til mængden og intensiteten af nedbøren. Det betyder også, at de kraftigste nedbørshændelser forventes at blive endnu kraftigere i løbet af dette århundrede. Det viser DMI-rapporten Fremtidige klimaforandringer i Danmark, der blandt andet slår fast, at den årlige nedbør på landsplan er steget med omkring 100 mm de seneste 150 år.

For Frederiksberg Kommune er det vigtigt at imødekomme de massive regnmængder på så effektiv vis som muligt. Derfor har kommunen tænkt ud af boksen i et nyt projekt, hvor opgaven har lydt på at skabe så gode betingelser som muligt for allétræer på Dronning Olgas Vej.

Kommunen har derfor allieret sig med forskellige samarbejdspartnere med ekspertise inden for regnvandshåndtering. Én af dem er specialleverandøren Byggros, der står bag udviklingen og designet af såkaldte K-MAGs: præfabrikerede kapillærmagasiner, som opsamler regnvand fra de omkringliggende overflader og flytter vandet op i et jordlag, så det kan understøtte plantevæksten.

Regnvandet bliver et bæredygtigt aktiv

Dennis Bruhn fra DGE Miljø- og Ingeniørfirma er projektansvarlig, og han fortæller om idéen bag projektet og brugen af kapillærmagasinerne:

- Projektet går ud på at tænke byens træer ind i fremtidens regnmængder – som desværre bliver større og større. Derfor har vi fokuseret på at gøre regnvandet til et aktiv: I stedet for at belaste kloaknettet bliver vandet nu ”fanget” og ledt op i et overliggende vækstlag, hvor det skaber bedre vækstbetingelser for træerne, siger han og tilføjer:

- Regnvandet kommer altså til at indgå i et naturligt kredsløb, hvor det bruges til vanding af træer. Træer, som optager CO2 og bidrager til et sundere klima. På den måde baner projektet vej for en bæredygtig regnvandshåndtering.

Samme princip som de velkendte kapillærkasser

Ifølge Søren Storm, der er projektchef hos Byggros med speciale inden for klima- og skybrudssikring, er Byggros’ K-MAG-løsning den eneste af sin slags på markedet. Og firmaet har udviklet løsningen med afsæt i princippet bag kapillærkasser, som man kender fra almindelige drivhuse:

- De fleste kender en kapillærkasse, som man kan købe til sit drivhus for at dyrke tomater eller agurker. De fungerer ved, at man har et vandreservoir, hvorfra vandet kan trække op i planteposen, så grøntsagerne kan få glæde af vandet. Vi har taget grundprincipperne og lavet en professionel udgave, som består af en kapillærkasse, der bliver præbygget efter projektspecifikationer, fortæller Søren Storm og tilføjer:

- K-MAG-løsningen gør det altså muligt at opstuve vand nede i magasinet – for eksempel opsamlet regnvand fra de omkringliggende overflader. Så i stedet for at slippe vandet kontrolleret, gør vi det til et aktiv. Vi kan flytte vandet fra magasinet op i det omkringliggende jordlag og dermed bruge vandet til at understøtte plantevækst. I det her tilfælde ved at skabe ideelle vækstbetingelser for allétræerne på Dronning Olgas Vej på Frederiksberg.

Han fremhæver afslutningsvist, at kapillærkasserne kræver udgravning af et mindre areal end ved almindelige plantehuller. Dermed forventes der også lavere omkostninger til det daglige vedligehold og vandingen af træerne.

Link til rapporten ”Fremtidens klimaforandringer i Danmark”
https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/DKC/2014/Klimaforandringer_dmi.pdf

Billeder og billedtekst til medsendt materiale:

Billede 2: Det præfabrikerede kapillærmagasin sættes i plantehulletBillede 1: Det præfabrikerede kapillærmagasin sættes i plantehullet

Nedgravning af regnvandsmagasin Billede 2: Det nedgravede kapillærmagasin installeres og forbindes